כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

קטגוריות

ראש השנה

תחילת שנה

התפילה שלי/אוריאל אופק.
 
השנה החולפת פורשת כנפים,
שנה חדשה מתקרבת בגילה.
שולח אני את עיני לשמים
ולוחש בליבי תפילה.
 
נא, הבא לעולם, אדוני אלוהינו,
שנה של בריאות, שנה של ברכה.
ברך כי האושר יפקוד את בתינו,
כי תהיה זו שנת הצלחה.
 
לו נראה מעתה רק צחוק על השפתים,
צחוק של אמת, ולא בחלום.
לו תפרח ידידות על קרקע ושמים.
ברך העולם – בשלום!