כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

לוח חופשות גן "טיף וטף" תשע"ד  2013-2014
 
-
 

החג יום תאריכים סה"כ ימי חופש
ראש השנה
 
רביעי
חמישי
שישי
04.9.13
05.9.13
06.9.13
3
ערב יום כיפור
 
שישי
 
13.9.13
 
1
 
ערב סוכות
סוכות
הושענא רבה
שמחת תורה
 
רביעי
חמישי
רביעי
חמישי
18.9.13
19.9.13
25.9.13
26.9.13
1
1
1
1
חנוכה ראשון 01.12.14
 
1
פורים ראשון 16.3.14 1
פסח                  שני-שני 14.4.14
21.4.14
7
יום הזכרון
יום העצמאות
שני
שלישי
5.5.14
6.5.14
מסיימים ב-12.30
1
ערב שבועות
שבועות
שלישי
רביעי
חמישי
3.6.14
4.6.14
5.6.14
1
1
1

 

 

 
    
 

פתיחת שנת הלימודים- 25.9.13
סיום שנת הלימודים- 14.8.14